SSB har lagt frem årsstatistikken om norske bedrifter. Kun 1 av 20 virksomheter hadde 20 eller flere ansatte ved inngangen til 2014. Nesten halvparten av virksomhetene tilhørte foretak innenfor husholdningssektoren.

De fleste virksomhetene var – ikke overraskende – små målt i antall ansatte. Av totalt 526 703 virksomheter hadde kun 3 044 over 100 ansatte. En fjerdedel av virksomhetene hadde adresse i Oslo og Akershus.

[box type=»info» style=»rounded» icon=»none»]

Antall virksomheter etter størrelse
2014 Endring i prosent
Antall virksomheter Prosent 2013 – 2014
Alle størrelsesgrupper 526 703 100,0 2,5
Ingen ansatte 322 784 61,3 3,3
1-4 ansatte 110 725 21,0 1,7
5-9 ansatte 39 744 7,5 0,4
10-19 ansatte 27 195 5,2 1,3
20-49 ansatte 17 961 3,4 1,7
50-99 ansatte 5 250 1,0 2,0
100 – 249 ansatte 2 378 0,5 0,9
250 ansatte og over 666 0,1 0,3
 [/box]

Varehandel og reparasjon av motorvogner den største næringen

Drøyt 13 prosent av virksomhetene tilhørte næringen varehandel og reparasjon av motorvogner, mens jordbruk, skogbruk og fiske var representert med om lag 12,5 prosent av virksomhetene. Bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde nesten 12 prosent ved inngangen til 2014.

 

Stor husholdningssektor

47 prosent av virksomhetene tilhørte foretak innenfor husholdninger og ideelle organisasjoner. De fleste innenfor denne sektoren er personlig næringsdrivende, det vil si virksomheter som tilhører personlig eide foretak.

 

I underkant av 6 prosent av virksomhetene tilhørte foretak innenfor offentlig forvaltning.

Kilde: SSB.no