Ferske tall viser at 279 000 personer meldte seg arbeidsledige hos NAV i fjor. en Med en arbeidsstyrke på om lag 2,7 millioner var altså hver 10. arbeidstaker i Norge arbeidsledig i løpet av året.

– Arbeidsledighet rammer mange og det er slett ikke uvanlig å oppleve perioder som arbeidsledig, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsstaben i Nav.

I gjennomsnitt var 70 000 personer registrert som helt ledige i 2013. Dette er 4 000 flere enn året før.  At de månedlige tallene over arbeidsledighet ligger langt under hvor mange som blir arbeidsledige i løpet av ett år, forklarer Sørbø med at de fleste ikke er ledig så lenge.

– Det viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked. Mange kan oppleve perioder med arbeidsledighet, men de fleste kommer i jobb igjen ganske raskt, sier han.

I gjennomsnitt var 2,6 prosent av arbeidsstyrken registrert som ledige hos NAV i fjor. En økning fra 2,5 prosent i 2012.

Bygg- og anleggsarbeidere hardest rammet

I 2013 økte ledigheten mest for bygge- og anleggsarbeidere. I gjennomsnitt var 8 500 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som helt ledige, en økning på 1 100 personer, eller 15 prosent fra 2012. Ledigheten var stabil for personer med bakgrunn fra undervisningsyrker og industriarbeid.

– Etter et par år med sterk vekst i boligbyggingen, var utviklingen langt svakere i 2013. Dette ser vi også i ledighetstallene, som viser at ledigheten økte mest for bygge- og anleggsarbeidere i 2013.

Fortsatt økt ledighet

I gjennomsnitt var det 4 000 flere ledige i 2013 enn i 2012, mens antallet personer som var ledige minst en gang i løpet av året økte med 9 000 personer. NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke også i år, og i de nærmeste månedene må bygge- og anleggsarbeiderne forvente enda tøffere tider, mener Sørbø.

Han peker på at veksten i boliginvesteringene var svak i 2013, og at boligprisene falt i høst. Dette vil bidra til at ledigheten i bygg og anlegg trolig vil fortsette å øke de nærmeste månedene, og verst blir det for arbeidsinnvandrerne.

– Siden mange østeuropeere arbeider i bygg og anlegg vil det bety at ledigheten vil øke mer for dem enn for eksempel nordmenn og svensker, som i mindre grad jobber i bygg og anlegg og i større grad andre næringer, sier Sørbø.

I løpet av de siste månedene har det også blitt flere ledige butikk- og salgsarbeidere, noe som henger sammen med at folk ikke har handlet så mye i 2013 som man forventet at de skulle.

 Flere velger å spare mye, samtidig som det også er økt handel fra utlandet. Vi venter at mange fortsatt vil være litt forsiktige med pengebruken de nærmeste månedene, og at dette kan bidra til at ledigheten fortsetter å øke for butikk- og salgsarbeidere også, sier Sørbø.

NAV venter at den økonomiske veksten etter hvert vil ta seg opp og at ledigheten i 2015 igjen vil begynne å gå noe ned.

Ved utgangen av desember var 70 300 registrert som ledige hos NAV og det tilsvarer en ledighet på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Vær aktiv

Blir du arbeidsledig er det viktig å registrere seg hos NAV. Lag en god CV og presenter deg for potensielle arbeidsgivere. Kontakt vikarbyråer og andre som formidler ledige jobber og fortell de at du er på utkikk etter jobb.

– Mange får jobb gjennom eget nettverk. Derfor er det også viktig å snakke med venner og bekjente om jobbmuligheter. Sjekk mulighetene innen andre yrker og utenfor eget distrikt, sier Sørbø i pressemeldingen fra NAV.