dom om signatur

Viktig Høyesterettsdom om signaturforbehold

Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en…